pirmdiena, 2018. gada 8. janvāris

Now Publishers Foundations and Trends® Technology grāmatas IEEE platformā


No 2018. gada 8. līdz 22. janvārim pieejama Now Publishers Foundations and Trends® Technology eBooks Library.  

Now Publishers ir starptautiska izdevniecība, dibināta 2004. gadā. Izdevējs sadarbojas ar IEEE, un savas augstas kvalitātes e-grāmatas piedāvā  IEEE Xplore digitālai bibliotēkai.
Now Publishers Foundations and Trends® Technology eBooks Library ir jauna 418 e-grāmatu kolekcija, kura nodrošina studentiem un pētniekiem uzticamu ievadu jaunajās tēmās inženierzinātnēs un datorzinātnēs. Katrā grāmatā, ko uzrakstījuši nozares pētnieki, piedāvājot sava priekšmeta modernu pārskatu, ir vidēji 150 lappuses.

Grāmatu saraksts (PDF)
Piekļuve: http://ieeexplore.ieee.org/browse/books/title/?refinements=4219130878
Piekļuve ārpus RTU tīkla (ar ORTUS paroli): http://ieeexplore.ieee.org.resursi.rtu.lv/browse/books/title/?refinements=4219130878

Konsultācijas var saņemt pa tālr. 67089102, e-pasts: uzzinas@rtu.lv

trešdiena, 2017. gada 8. novembris

Tā radās mūsu bibliotēka…      11.oktobrī 2017. RTU Zinātniskās bibliotēkas Retumu lasītavā tika atklāta jauna ekspozīcija – “Tā radās mūsu bibliotēka…”. 
Par izstādi un bibliotēkas veidošanos stāsta Retumu lasītavas vadītāja Brigita Ālere. 
     1862.gada vasarā Rīgas Manufaktūras komiteja nodeva Rīgas Politehnikuma bibliotēkai 1048 grāmatas. Rudenī Rīgas Biržas komiteja to papildināja ar 4000 grāmatām, bet Rīgas Tehniskā biedrība ar 2700 grāmatu lielu kolekciju.
     No lielā Biržas komitejas dāvinājuma līdz mūsdienām saglabājusies vien maza daļa – nedaudz vairāk par 30 grāmatām. Visas šīs grāmatas ir aplūkojamas jaunajā ekspozīcijā Retumu lasītavā. Ekspozīciju veido 3 lielas sadaļas – un Biržas komitejas grāmatas – viena no šīm sadaļām.
     Rīgas Biržas komitejas un Rīgas Tehniskās biedrības nodotās grāmatas augstskolas bibliotēkai līdz pat 1912.gadam palika to īpašumā, kaut gan tās bija iekļautas Rīgas Politehnikuma bibliotēkas fondu sarakstos.
      Katrā grāmatā ir ielīme ar grāmatas lietošanas noteikumiem vācu un krievu valodā. Grāmatas lietošanas termiņš ir 4 nedēļas. Ja pēc termiņa beigām 3 dienu laikā grāmatas netiek atdotas bibliotēkā, tad bibliotēkas darbinieks dodas pie lasītāja uz mājām un ir tiesīgs iekasēt kavējuma naudu 0.10 kapeikas par katru eksemplāru.
      Ekspozīcija papildināta ar to gadu Rīgas fotoattēliem.
     No 1869.gada Rīgas Politehnikums un arī bibliotēka ieguva jaunu mājvietu speciāli augstskolai projektētā ēkā Troņmantnieka bulvārī 19 (tagad Raiņa bulv.). Sākās jauns posms augstskolas un bibliotēkas vēsturē. 1896.gadā Rīgas Politehnikums kļuva par valsts augstskolu un ieguva nosaukumu Rīgas Politehniskais institūts.
     Bibliotēkas krājums veidojās gan no atbalstītāju un dibinātāju dāvinājumiem, gan no Rīgas pilsētas birģermeistara Oto Millera dāvinājumiem. Viņš bija arī Rīgas Politehnikuma Padomes  priekšsēdētājs. Daļu grāmatu augstskola nopirka, jo studijas bija par maksu, un daļa no tās tika atvēlēta mācību līdzekļu iegādei. Bijušie un esošie mācībspēki un studenti atbalstīja bibliotēku, dāvinot grāmatas. Grāmatas dāvināja arī pie RPI pastāvošās studentu organizācijas.
    Jau pirmajā , 1862./1863. mācību gadā Rīgas Politehnikuma bibliotēkā bija grāmatas dabaszinātnēs, matemātikā, mehānikā, komercijas, rūpniecības un lauksaimniecības zinātnēs. Līdz šodienai saglabājušās tā laika Rīgas Politehnikuma bibliotēkas grāmatas veido ekspozīcijas otru sadaļu.
      Informāciju par bibliotēkas krājumu var iegūt no iespiestajiem katalogiem. 1872.gadā izdeva pirmo katalogu. Visi iespiestie katalogi ir aplūkojami Retumu lasītavas ekspozīcijā.
       RPI mantinieces Latvijas Augstskolas, vēlāk Latvijas Universitātes bibliotēkas to gadu grāmatas veido ekspozīcijas trešo sadaļu. Te aplūkojamas mācību grāmatas matemātikā, fizikā, ķīmijā, mašīnbūvē, hidromehānikā, arhitektūrā, būvmākslā, rokasgrāmatas inženierzinātnēs, dabaszinātnēs, dažādi leksikoni un valodu vārdnīcas.
       Ekspozīciju papildina gan ļoti seni, gan ne tik seni instrumenti un mērierīces. 19.gs.60.-70. gados Maskavas Švābes mehāniskajās darbnīcās izgatavota astrolābija – instruments, kas parāda galveno debess ķermeņu virzību attiecībā pret zemi. Misiņa metra etalons – izmantots Rīgas triangulācijā 1880.-1882.gadā. Kiprēgelis – optisks ģeodēzisks instruments, ražots Henriha Detmana 1888.gadā izveidotajā Krievu-Baltijas elektrotehniskajā rūpnīcā (VEF priekštece). Šajā rūpnīcā tika izgatavota Rīgas Politehnikuma eletrotehniskās laboratorijas aparatūra, kā arī dažādi padomju laika aparāti, kā piemēram, aritmometrs – grāmatvežu skaitļojamā mašīna u.c. 
       Laipni aicināti apskatīt jauno ekspozīciju! Retumu lasītava atrodas bibliotēkas 5. stāvā Paula Valdena ielā 5. Lasītava atvērta pirmdien, trešdien no plkst. 12:00 - 16:00, otrdien, ceturtdien, piektdien no 10:00 - 14:00. Lai apskatītu izstādi citā laikā, lūdzu zvaniet 67089401 vai jautājiet bibliotekāram.

piektdiena, 2017. gada 20. oktobris

MIT Press "Science & Technology Collection" izmēģinājums

RTU Zinātniskā bibliotēka piedāvā izmēģināt MIT Press (Massachusetts Institute of Technology) žurnālu kolekciju "Science & Technology" (Artificial Life, Computational Linguistics, Evolutionary Computation, Journal of Cognitive Neuroscience, Linguistic Inquiry, Network Neuroscience, Neural Computation, Open Mind: Discoveries in Cognitive Science, Presence: Teleoperators and Virtual Environments).

Adrese: http://www.mitpressjournals.org/action/showPublications → Science & Technology

Kolekcija pieejama visos Centrālās bibliotēkas, filiālbibliotēku, RTU datortīklā reģistrētajos datoros un RTU portālā ORTUS (Bibliotēka → E-resursi) līdz 14.11.2017.
Konsultācijas var saņemt pa tālr. 67089102, e-pasts: uzzinas@rtu.lv

PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA) izmēģinājums


RTU Zinātniskā bibliotēka piedāvā iepazīties ar Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS) e-žurnālu.  
PNAS ir daudznozaru zinātnisks žurnāls: Zemes, atmosfēras un planētu zinātnes, Matemātika, Lietišķā matemātika, Fizika, Ekoloģija, Vides zinātnes, Statistika, Datorzinātnes, Ķīmija, Bioķīmija. Publicē pētījumu ziņojumus, komentārus un pārskatus.
E-žurnāla adrese: http://www.pnas.org/

PNAS pieejams visos Centrālās bibliotēkas, filiālbibliotēku, RTU datortīklā reģistrētajos datoros un RTU portālā ORTUS (Bibliotēka → E-resursi) līdz 14.11.2017.
Konsultācijas var saņemt pa tālr. 67089102, e-pasts: uzzinas@rtu.lv

piektdiena, 2017. gada 13. oktobris

Olafa Muižnieka darbu izstāde RTU Zinātniskajā bibliotēkā.

           No 12. oktobra 2017. RTU Zinātniskajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5 ir aplūkojami Olafa Muižnieka darbi. 
            Tā ir mākslinieka 41. personālizstāde. Galvenā ekspozīcijas daļa ir bibliotēkas 3. stāvā un Konferenču zālē 2. stāvā. Bet darbi ir izvietoti arī bibliotēkas jaunās ēkas brīvpieejas lasītavās un Retumu lasītavā. Izstādi aicinām apmeklēt bibliotēkas darba laikā.
Tuvāk ar mākslinieku un viņa daiļradi iepazīstina Ivi Anna Buce.

        Olafs Muižnieks dzimis 1936.gada 13.augustā, Rīgā. Līdzīgi daudziem savas paaudzes cilvēkiem bērnībā izsūtīts uz Sibīriju. Latvijā atgriezies 1953.gadā. 1969.gadā pabeidzis Latvijas Mākslas Akadēmijas Grafikas nodaļu un  kopš 1969.gada  ir Mākslinieku savienības biedrs. Viņam ir bijušas 40 personālizstādes un neskaitāmas grupu izstādes Latvijā un ārzemēs. Olafa Muižnieka darbi atrodami gan Zviedrijas karaliskās ģimenes īpašumā, gan Krievijas naudas kaltuves centrālajā birojā, gan arī privātkolekcijās Latvijā un ārzemēs.
         Līdz 1980-tajiem gadiem Olafs Muižnieks strādājis galvenokārt kā plakātists un grafikas tehnikās – ofortā un litogrāfijā, vēlāk pievērsies arī eļļas glezniecībai. 1994.gadā Olafs Muižnieks uzsācis nodarboties ar tajā laikā vēl pilnīgi nepazīstamo datorgrafiku. 
Šobrīd mākslinieks ne tikai glezno un veido datorgrafikas darbus, bet arī pasniedz Latvijas Universitātes Mākslas fakultātē.
Šī ir Olafa Muižnieka 41. personālizstāde, kura sakrīt ar 81.dzimšanas dienu šinī  gadā. Olafs Muižnieks turpina intensīvi un produktīvi strādāt, tamdēļ viņš nav jutis vajadzību apstāties un skatīties atpakaļ , veidojot retrospektīvu izstādi, bet gan nolēmis izstādīt pēdējā laikā tapušos datorgrafikas darbus. Māksliniekam raksturīga grafikas programmu izmantošana ļoti netipiskā veidā strādājot galvenokārt ar sarežģītām un reti izmantojamām programmu iespējām.


           Pēdējo gadu darbiem raksturīgi abstrakti sižeti, mazāk krāsu izmatošana , darbi kļūst rafinētāki un grafiski filigrāni izstrādāti , bieži vien pat kļūstot monohromi, lai grafiskums vēl vairāk tiktu uzsvērts.
         Olafs  Muižnieks pēc savas pārliecības mākslā ir reālists, taču studiju laikā , dziļāk studējot sireālistus un it sevišķi Salvadoru Dali , viņš saprata , ka reālismam var būt dažādas formas un sireālā pasaulē ir vairāk vietas fantāzijai, lai parāditu savu attieksmi pret objektīvo realitāti.  
Olafs Muižnieks savos darbos rāda relatīvo realitāti piekrītot Einšteina teiktajam , ka „ Ne visam  , ko var saskaitīt , ir jēga un ne visu, kam ir jēga, var saskaitīt”.

piektdiena, 2017. gada 22. septembris

"Safari Books Online" izmēģinājums


Līdz 20. oktobrim RTU Zinātniskā bibliotēka piedāvā izmēģināt datubāzi Safari Books Online.

Safari Books Online ir digitālā bibliotēka, kas nodrošina pieeju vairāk nekā 44053 grāmatām un video materiāliem par jaunākajām tehnoloģijām, digitālajiem  plašsaziņas līdzekļiem un biznesu.

Konsultācijas var saņemt pa tālr. 67089102, e-pasts: uzzinas@rtu.lv

Izdevniecības WILEY e-grāmatas


RTU Zinātniskā bibliotēka piedāvā izmantot 2 jaunas e-grāmatas:
Jack M. Kaplan & Anthony C. Warren Patterns of Entrepreneurship Management un Robert Parrino & David S. Kidwell Fundamentals of Corporate Finance.


Piekļuve: http://riga.wiley.patron.eb20.com/ → Collections

e-grāmatas pieejamas RTU tīklā un portālā ORTUS.
Konsultācijas var saņemt pa tālr. 67089102, e-pasts: uzzinas@rtu.lv