pirmdiena, 2017. gada 30. janvāris

Pagātnes elpa bibliotēkā.     RTU Zinātniskās bibliotēkas Retumu lasītavas vadītāja Brigita Ālere ir sagatavojusi materiālu par bibliotēkas JAUNUMU. Fotogrāfiju autore vecākā bibliotekāre Ilvija Miza.
     No 23.janvāra RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Paula Valdena ielā 5, 5. stāvā durvis vērusi Retumu lasītava ar ekspozīciju “Pagātnes elpa bibliotēkā”. Šī ir iepazīšanās ekspozīcija, lai parādītu apmeklētājiem kādas vērtības glabājas bibliotēkas krājumos, tāpēc tematiskais aptvērums ir ļoti raibs. 
Šajā ekspozīcijā var aplūkot grāmatas no 19.gs. sākuma līdz 20.gs. 30.gadiem. Te ir grāmatas gan par Rīgas vēsturi un Rīgas Politehnikumu, gan par Livonijas vēsturi, gan par Latvijas pirmās brīvvalsts tautsaimniecības, būvniecības, zinātnes un kultūras vēsturi. 
    Ieinteresēšanai pieminēšu tikai dažas grāmatas. No Rīgas vēstures – 1908.gada Rihtera kalendārs, 1877.gada Rīgas adrešu grāmata, 1818.gada insektu rādītājs Rīgā un tās apkārtnē. Savukārt, par Livonijas vēsturi stāsta dažādi statistikas krājumi, piem., dzimušie un mirušie 1863.-1872.gadā, zemes nodokļu reformas materiāli, izdoti 1896.gadā, Livonijas viduslaiku būvniecības pieminekļi, kurus grāmatā apkopojis Jurjevas Ķeizariskās universitātes (tagad Tartu universitāte) būvniecības docents Reinholds Guleke u.c. Cik daudzveidīga literatūra izdota Latvijas pirmās brīvvalsts laikā liecinās nosaukumi – Ēku koka puves un ēku ūsaiņa apkarošana (1940), Uzbrukumi no gaisa (1937), Mazais padomnieks tārpu audzināšanā (1926), Meteoroloģisko novērojumu gada grāmata 1931-1933 un vēl daudz citu izdevumu. Savā ziņā unikāls ir fotoalbums, kurā atspoguļota fotoreportāža par Rīgas Vecā dz.Daugavas tilta pārbūves darbiem, kas ir pielikums kāda studenta praktiskās darbības atskaitei.
Atsevišķā sadaļā var aplūkot uzziņu literatūru – dažādas skaidrojošās vārdnīcas, rokasgrāmatas, valodu vārdnīcas, piem., jauno kritisko angļu-vācu valodas vārdnīcu (1859) vai latviešu vācu valodas vārdnīcu (1872) u.c.
     Vēl lasītavā var iepazīties ar mācību spēku dāvinājumiem bibliotēkai ar ierakstu grāmatā, kā arī bij. Ministru prezidenta Andra Bērziņa dāvināju- mu RTU Zinātniskajai bibliotēkai.
      Lasītavas telpās izvietota neliela izstāde - Miniatūrās grāmatas RTU Zinātniskajā bibliotēkā.
   Visu šo ekspozīciju lieliski papildina Ķīmijas fakultātes profesores Skaidrītes Reihmanes personīgās lietas – rakstāmgalda piederumi – tintnīca, dzēšlapas turētājs, vēstuļu turētājs, piezīmju papīrs, logarit- miskais lineāls un vēl daudz citu interesantu lietu.
    Retumu lasītava atvērta 
pirmdienās, trešdienās no 12:00 - 16:00, 

otrdienās, ceturtdienās un piektdienās no 10:00 - 14:00. 
    Pārējā laikā par iespējām apskatīt izstādi lūdzu jautājiet dežūrējošajām bibliotekārēm vai zvaniet Retumu lasītavas vadītājai Brigitai Ālerei, tel.nr. 67089401, e-pasts: Brigita.Alere@rtu.lv. 
   Darbs ar bibliotēkas retumu un seno izdevumu atspoguļošanu un dažādu kolekciju izlikšanu turpināsies.

pirmdiena, 2016. gada 5. decembris

Izmaiņas Centrālās bibliotēkas darba laikā

Bibliotēkas lietotāju ērtībai, no 5. līdz 22. decembrim pagarinām darba laiku RTU ZB Centrālajā bibliotēkā (Paula Valdena iela 5):

Pirmdiena - ceturtdiena     8:30 - 20:00
Piektdiena                             8:30 - 18:00
Sestdiena                             10:00 - 15:00

ceturtdiena, 2016. gada 3. novembris

SciFinder datubāzes izmēģinājums līdz 30.11.2016


SciFinder ir informācijas sistēma ar vienotu platformu informācijas meklēšanai vairākās specializētās ķīmijas datubāzēs (moduļos), ko nodrošina Chemical Abstracts Service (CAS).
SciFinder ir pētniecības rīks, kas ļauj universitāšu studentiem un mācībspēkiem piekļūt pasaules pētījumiem un publicētajiem darbiem ķīmijā un ķīmijas inženierzinātnē, kā arī ar to saistītajās nozarēs.
No vienotās platformas lietotāji var meklēt un pētīt informāciju no 10 000 zinātniskajiem žurnāliem, iepazīties ar patentiem no 61 patentu organizācijas un svarīgiem zinātniskiem atklājumiem no 1850.g. līdz mūsdienām.
SciFinder ir vadošā datubāze ķīmijas nozarē, kas pieder Amerikas Ķīmiķu biedrībai. Tajā iekļautas ķīmiskās reakcijas, ķīmiskās vielas, formulas, patenti. SciFinder saturs aptver visas ķīmijas nozares, ietver organiskajā, neorganiskajā, analītiskajā, fizikālajā, lietišķajā un lielmolekulārajā  ķīmijā, kā arī medicīnas, farmācijas, bioloģijas,  polimērmateriālu, vides, atmosfēras, pārtikas, lauksaimniecības un koksnes ķīmijas nozarēs publicētus darbus.
Iekļauti dati arī no saistītām nozarēm (inženierzinātne, elektronika, nanotehnoloģijas, kodolfizika). Iespējams pētīt anotācijas, ķīmiskās vielas un to reakcijas. Meklēšana iespējama pēc atslēgvārdiem, formulām, ķīmiskajām struktūrām, savienojumiem, vielām. Sistēma meklē sinonīmus, dažādas vārdu formas – alternatīvas, abreviatūras. Eksperimentiem pieejamas ne tikai  formulas, tie ir papildus aprakstīti tekstuāli. Datubāzē var atrast informāciju par jebkuru savienojumu, kas jel kad ir pieminēts kādā publikācijā.

SciFinder datubāze pieejama līdz 30.11.2016.

Lai izmantotu SciFinder, lietotājam jāreģistrējas ar savu RTU e-pastu (var izmantot gan «@rtu.lv», gan «@edu.rtu.lv» domēna e-pastus) no RTU datortīklā reģistrētiem datoriem. Pēc reģistrācijas apstiprināšanas atvērt SciFinder datubāzi http://scifinder.cas.org un Sign in.
Datubāze pieejama tikai  RTU telpās RTU datortīklā reģistrētajos datoros un RTU WiFi !
Pieejas rekvizītus meklēt ORTUSā.

pirmdiena, 2016. gada 10. oktobris

"Project MUSE" datubāzes izmēģinājums

Project MUSE  ir vadoša humanitāro un sociālo zinātņu resursu datubāze, kas kopš 1995.gada nodrošina pieeju elektroniskajiem resursiem pētījumu veikšanai akadēmiskajā vidē, izglītībai augstskolās, skolās un bibliotēkās visā pasaulē. MUSE aptver ap 130 vadošo augstskolu un pētniecisko institūciju grāmatas un vairāk kā 600 pilnteksta žurnālus. Nozaru tematiskais aptvērums.

Datubāzes adrese: http://muse.jhu.edu

Datubāze pieejama visos Centrālās bibliotēkas, filiālbibliotēku, RTU datortīklā reģistrētajos datoros un RTU portālā ORTUS (Bibliotēka → E-resursi) līdz 17.11.2016.
Konsultācijas var saņemt pa tālr. 67089102, e-pasts - uzzinas@rtu.lv

otrdiena, 2016. gada 27. septembris

"CABI Leisure Tourism" datubāzes izmēģinājums!


CABI kompānija kopš 1970. gada ir veikusi plašu informācijas atlasi un apkopojumu no daudziem pasaules informācijas avotiem par tūrisma, viesmīlības, atpūtas un izklaides, sporta un kultūras nozarēm.
Leisure Tourism datubāze piedāvā pieeju vairāk nekā 2000 grāmatu nodaļām un 6800 pilnteksta dokumentiem (žurnālu rakstiem, konferenču materiāliem, ziņojumiem u.c.).

Pieejas adrese: http://www.cabi.org/leisuretourism/

Datubāze pieejama visos Centrālās bibliotēkas, filiālbibliotēku, RTU datortīklā reģistrētajos datoros un RTU portālā ORTUS (BibliotēkaE-resursi) līdz 20.10.2016.
Konsultācijas var saņemt pa tālr. 67089102, e-pasts - uzzinas@rtu.lv

pirmdiena, 2016. gada 26. septembris

EBSCOhost Academic Search Ultimate, Applied Science & Technology Source Ultimate, Business Source Ultimate, Humanities Source Ultimate, Sociology Source Ultimate, Global Patents un Flipster datubāzu izmēģinājums!Academic Search Ultimate piedāvā studentiem rakstu kolekciju recenzētos pilnteksta žurnālos inženierzinātnēs, matemātikā, astronomijā, biomedicīnā u.c. 
Applied Science & Technology Source Ultimate nodrošina inženierzinātņu studentus ar nepieciešamo informāciju par mākslīgo intelektu, lietišķo matemātiku, datortehniku, robotiem, ķīmijas tehnoloģiju. 
Business Source Ultimate  piedāvā studentiem recenzētus pilnteksta žurnālus un citus resursus uzņēmējdarbībā, marketingā un finansēs. 
Global Patents datubāze piedāvā vairāk nekā 77 miljonus patentu aprakstus. Pieejami 29 miljoni patentu pilnteksti. Dati tiek atjaunināti katru mēnesi. 
Flipster ir nākamās paaudzes digitālo žurnālu risinājums, kas piedāvā lielu kvalitatīvas informācijas apjomu ļoti viegli pieejamā vidē gan datorā, gan mobilajās ierīcēs. Žurnālu tematiskais aptvērums – uzņēmējdarbība, māksla, mūzika, kulinārija, dārzkopība, atpūta un brīvais laiks, mode, veselība un fitness, aktualitātes u.c. 

Pieejas adrese: http://search.ebscohost.com

Datubāzes pieejamas visos Centrālās bibliotēkas, filiālbibliotēku, RTU datortīklā reģistrētajos datoros un RTU portālā ORTUS (Bibliotēka → E-resursi) līdz 15.11.2016.
Konsultācijas var saņemt pa tālr. 67089102, e-pasts - uzzinas@rtu.lv

The Royal Society "Excellence in Science Collection" žurnālu izmēģinājums!

Ir pieejamas The Royal Society "Excellence in Science Collection" žurnālu publikācijas (kopš 1665. gada).
Resursu tematiskais aptvērums: bioloģija, biofizika, ķīmija, fizika, inženierzinātnes, vides zinātne, matemātika, kā arī starpnozaru tēmas.

E-žurnāli:
E-žurnāli pieejami visos Centrālās bibliotēkas, filiālbibliotēku, RTU datortīklā reģistrētajos datoros un RTU portālā ORTUS (Bibliotēka → E-resursi) līdz 30.11.2016.
Konsultācijas var saņemt pa tālr. 67089102, e-pasts - uzzinas@rtu.lv