trešdiena, 2018. gada 2. maijs

Diena bez lifta.


Latvijas Tautas sporta asociācija aicināja piedalīties Dienā bez lifta 2018, kas notika 25. aprīlī 2018. visā Eiropā. Diena bez lifta ir daļa no NowWeMOVE kampaņas, kuru uzsāka Starptautiskā Sporta un Kultūras Asociācija (ISCA). Akcijas mērķis ir parādīt cilvēkiem, cik vienkārši būt aktīviem ikdienā, neskatoties uz brīvā laika trūkumu. Galvenā pasākuma ideja ir stimulēt ikdienā lifta vietā lietot kāpnes. Pirmo reizi šo akciju atbalstīja RTU Zinātniskā bibliotēka.

Par tās norisi stāsta Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Jolanta Ivanova.
No 23.04. – 28.04.2018 Latvijā norisinājās Bibliotēku nedēļa. Tās tēma “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”. Viens no pasākumiem bija akcija "Diena bez lifta 2018", kas deva iespēju Bibliotēku nedēļas ietvaros popularizēt bibliotēkas ēku un pakalpojumus, jo informācijas plakātā tika likts uzsvars ne tikai uz veselību, bet arī uz bibliotēkas apskati: Piedalies Eiropas dienā bez lifta – kāp pa kāpnēm, sadedzini vairāk kalorijas un apskati bibliotēku.
Piedalīšanās akcijā bija izaicinājums, jo dienas laikā bibliotēkā apgrozās ap 400 cilvēkiem un lifta izmantošana ir kļuvusi par neatņemamu ikdienas pārvietošanās veidu ēkā. 
Tā kā bibliotēkas ēkā lifta kustību ir iespējams nobloķēt un arī kāpnes ir ļoti tuvu liftam, tad akcijas dienas sākumā tas tika izdarīts.

No rīta, vērojot lietotāju plūsmu un redzot viņu izbrīnu, ka lifta izsaukšanas poga nav aktīva, tika pieņemts lēmums liftu tomēr atbloķēt, tādējādi dodot lietotājiem izvēles iespējas. Dienas laikā daļa lietotāju izvēlējās kāpnes, slinkākie, kā arī cilvēki ar nelielām veselības problēmām, izmantoja liftu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veselīga dzīvesveida piekritēju izaicinājums bibliotēkā ir 83 pakāpieni.
Informācija par “Diena bez lifta 2018” bija plaši pieejama un katrs lietotājs, redzot informācijas plakātiņus, zināja kas notiek un kāpēc,  tāpēc izvēlējās savu pārvietošanās veidu ēkā: kāpnes vai liftu.
Bibliotēkas darbinieki aktīvi atbalstīja akciju. Dienas laikā konsultējot lietotājus, meklējot nepieciešamo literatūru un veicot citus darba pienākumus, izmantoja kāpnes ne vienu vien reizi.
Akcijas dienas ietvaros arī liftam bija atslodzes diena.

otrdiena, 2018. gada 24. aprīlis

Gaidām Tevi Retumu lasītavā!


         Retumu lasītava atrodas Zinātniskās bibliotēkas Centrālajā ēkā Paula Valdena ielā 5, 5. stāvā. Ar izstādi iepazīstina Retumu lasītavas vadītāja Brigita Ālere.
      Vai Tu zini, kas ir kiprēgelis un astrolābija? Nē? Nāc uz RTU Zinātniskās bibliotēkas Retumu lasītavu un iepazīsti šos ģeodēziskos instrumentus klātienē!
     Retumu lasītavā joprojām apskatāma ekspozīcija “Tā radās mūsu bibliotēka…”.  Šajā izstādē var apskatīt ne tikai dažādus instrumentus un mērierīces no 18.gadsimta līdz 20.gadsimta otrajai pusei, bet arī  Rīgas Biržas komitejas dāvinātās grāmatas Rīgas Politehnikumam 1862.gadā.
        Šajā izstādē eksponētas visas bibliotēkas krājumā līdz šodienai saglabājušās Biržas komitejas grāmatas, kā arī Rīgas Politehnikuma, vēlāk RPI bibliotēkas grāmatas, par ko liecina attiecīgi zīmogi šajos izdevumos. Izstādē var apskatīt grāmatas dažādās nozarēs – lauksaimniecībā, politekonomijā, finansu zinātnēs, grāmatas par sociāliem jautājumiem. Daudz izdevumu stāsta par Rīgu – tie ir dažādi statistikas krājumi, almanahi un kalendāri. Īpaši jāpiemin Rīgā dzimušais baltvācu inženieris Gustavs Ādolfs Agte. 


Viņš bija Rīgas Politehnikuma absolvents. Kā Rīgas pilsētas galvenais inženieris kopā ar galveno arhitektu Reinholdu Šmēlingu izstrādāja pirmo pilsētas attīstības plānu, pēc viņa projekta uzcelts ostas elevators (1895.gadā izdotā grāmata par šo celtni arī apskatāma izstādē), kā arī viņa vadībā radīta Rīgas elektriskā tramvaja sistēma 1901.gadā. Liela daļa no G.A.Agtes privātbibliotēkas kolekcijas aplūkojama šajā izstādē.


trešdiena, 2018. gada 4. aprīlis

RTU Zinātniskajā bibliotēkā "Taylor & Francis eBooks" datubāzes izmēģinājums


Taylor & Francis eBooks piedāvā izmēģināt Routledge, CRC Press, Garland Science, AOCS Publishing u.c. izdevniecību e-grāmatas dažādās zinātņu nozarēs.
Taylor & Francis eBooks ir vienota platforma vairāk nekā 90000 e-grāmatām dažādās nozaru kolekcijās:
Chemicalengineeringnetbase,
Chemistrynetbase,
Physicsnetbase,
Polymersnetbase
Materialsnetbase,
Nanonetbase,
Mathnetbase,
Businessnetbase/Managementnetbase,
Civilengineeringnetbase,
Computersciencenetbase,
Electricalengineeringnetbase,
Environmentalsciencenetbase,
Industrialengineeringnetbase,
Mechanicalengineeringnetbase u.c.

Piekļuve RTU tīklā: https://www.taylorfrancis.com/
Piekļuve ārpus RTU tīkla (ar ORTUS paroli): https://www-taylorfrancis-com.resursi.rtu.lv/

Datubāze pieejama līdz 30.04.2018.
Konsultācijas var saņemt pa tālr. 67089102, e-pasts: uzzinas@rtu.lv

otrdiena, 2018. gada 27. februāris

"Университетская библиотека ONLINE" izmēģinājums līdz 31.05.2018

"Университетская библиотека ONLINE" ir elektroniska bibliotēka, kas nodrošina piekļuvi vadošo Krievijas izdevniecību mācību un zinātniskajām e-grāmatām.
RTU lietotājiem pieejamas daudzas pilnteksta grāmatas krievu valodā. Iesākam meklēt izdevumus rubrikās: Естественные науки un Технические науки.
Pilns elektroniskās bibliotēkas saturs nav pieejams.

Piekļuve: http://biblioclub.ru/
Piekļuve ārpus RTU tīkla (ar ORTUS paroli): http://biblioclub.ru.resursi.rtu.lv/

Konsultācijas var saņemt pa tālr. 67089102, e-pasts: uzzinas@rtu.lv

trešdiena, 2018. gada 7. februāris

RTU Zinātniskās bibliotēkas jubilejas gada noslēgums.

      RTU Zinātniskā bibliotēka ir savas augstskolas vienaudze. Tā dibināta 1862. gadā. 2017. gads bija RTU un Zinātniskās bibliotēkas 155. jubilejas gads. 
     Kā dāvana dzimšanas dienā bibliotēkā tika ieviesti vairāki jauni pakalpojumi - 24h lasītava, vienotais informācijas meklēšanas rīks PRIMO, elektronisko rezervējumu brīvpieejas plaukts, tiešā pāreja no Centrālās bibliotēkas uz Ķīmijas filiālbibliotēku. Tika noorganizēta bijušo darbinieku tikšanās. Ievērību guva izstāde "Tā radās mūsu bibliotēka" Retumu lasītavā. 
Izstāde tika atvērta jubilejas mēnesī oktobrī un būs apskatāma līdz mācību gada beigām.
     Noslēgums un kulminācija bija RTU Zinātniskās bibliotēkas 155 gadu jubilejai veltītā konference "Akadēmiskā bibliotēka studiju un pētniecības atbalstam."
     Konferences laikā akadēmisko bibliotēku kolēģi varēja uzzināt par mūsu bibliotēkas vēsturi, šodienas aktualitātēm,par sadarbību ar fakultātēm un palūkoties nākotnē, piem. prezentācijā par e-mācību grāmatu izdošanu RTU. Bija aicinātas arī LU bibliotēkas kolēģes pastāstīt par novitātēm atvērtajā piekļuvē.  Interesenti varēja apskatīt bibliotēku bibliotēku.
    

Piedāvājam iepazīties ar konferences programmu.
RTU Zinātniskā bibliotēka šodien - Aija Janbicka – Vība,RTU Zinātniskās bibliotēkas direktore.
    Iespiestie bibliotēku katalogi - laikmeta liecinieki - Alīda Zigmunde,RTU Humanitārā institūta asociētā profesore, RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra Vēstures pētniecības un zinātnisko publikāciju nodaļas vadītāja
  • Tā radās mūsu bibliotēka... – Brigita Ālere,RTU Zinātniskās bibliotēkas Retumu lasītavas vadītāja
  • Novitātes atvērtā piekļuvē - Gita Rozenberga, Nacionālās atvērtās piekļuves dienesta konsultante,Ilga Rampāne, Nacionālās atvērtās piekļuves dienesta konsultante

  • RTU Zinātniskās darbības atbalsta sistēma – no publikāciju reģistra līdz atvērtai piekļuvei. Bibliotēkas loma – Maija Neilande,RTU Zinātniskās bibliotēkas nodaļas vadītāja

  • RTU zinātniskās darbības pārvaldība: pētījumu dati un atvērtā piekļuve – Elza Vecpuise, RTU Zinātniskās bibliotēkas datu analītiķis, Zinātņu prorektora dienests

  • RTU e- grāmatu platforma – Anita Vēciņa, RTU Izdevniecības direktore,Nadežda Lorence, RTU Izdevniecības e-izdevumu projektu vadītāja

  • RTU Zinātniskās bibliotēkas sadarbība ar fakultātēm –Mārīte Kirikova, RTU DITF  profesore, Bibliotēkas padomes priekšsēdētāja
Ja vēlaties iepazīties ar prezentāciju saturu, lūdzu rakstiet uz e-pastu sarmite.krauze@rtu.lv.
Bibliotēkas nodaļu darbu atspoguļoja stenda referāti.
 

otrdiena, 2018. gada 30. janvāris

"Rosetta Stone" izmēģinājums līdz 28. februārim


RTU bibliotēka piedāvā izmēģināt interaktīvo digitālo rīku "Rosetta Stone" no EBSCO platformas līdz 2018. gada 28. februārim.
Rosetta Stone piedāvā uzlabot lasīšanas, runāšanas un klausīšanās prasmes 30 dažādās valodās (angļu, spāņu, vācu, franču un citās).

Piekļuve no EBSCO platformas: http://search.ebscohost.com/
Piekļuve ārpus RTU tīkla (ar ORTUS paroli): https://auth.rtu.lv/php/redirect.php?goto=https://search.ebscohost.com

Konsultācijas var saņemt pa tālr. 67089102, e-pasts: uzzinas@rtu.lv

pirmdiena, 2018. gada 8. janvāris

Now Publishers Foundations and Trends® Technology grāmatas IEEE platformā


No 2018. gada 8. līdz 22. janvārim pieejama Now Publishers Foundations and Trends® Technology eBooks Library.  

Now Publishers ir starptautiska izdevniecība, dibināta 2004. gadā. Izdevējs sadarbojas ar IEEE, un savas augstas kvalitātes e-grāmatas piedāvā  IEEE Xplore digitālai bibliotēkai.
Now Publishers Foundations and Trends® Technology eBooks Library ir jauna 418 e-grāmatu kolekcija, kura nodrošina studentiem un pētniekiem uzticamu ievadu jaunajās tēmās inženierzinātnēs un datorzinātnēs. Katrā grāmatā, ko uzrakstījuši nozares pētnieki, piedāvājot sava priekšmeta modernu pārskatu, ir vidēji 150 lappuses.

Grāmatu saraksts (PDF)
Piekļuve: http://ieeexplore.ieee.org/browse/books/title/?refinements=4219130878
Piekļuve ārpus RTU tīkla (ar ORTUS paroli): http://ieeexplore.ieee.org.resursi.rtu.lv/browse/books/title/?refinements=4219130878

Konsultācijas var saņemt pa tālr. 67089102, e-pasts: uzzinas@rtu.lv