otrdiena, 2018. gada 27. februāris

"Университетская библиотека ONLINE" izmēģinājums līdz 31.05.2018

"Университетская библиотека ONLINE" ir elektroniska bibliotēka, kas nodrošina piekļuvi vadošo Krievijas izdevniecību mācību un zinātniskajām e-grāmatām.
RTU lietotājiem pieejamas daudzas pilnteksta grāmatas krievu valodā. Iesākam meklēt izdevumus rubrikās: Естественные науки un Технические науки.
Pilns elektroniskās bibliotēkas saturs nav pieejams.

Piekļuve: http://biblioclub.ru/
Piekļuve ārpus RTU tīkla (ar ORTUS paroli): http://biblioclub.ru.resursi.rtu.lv/

Konsultācijas var saņemt pa tālr. 67089102, e-pasts: uzzinas@rtu.lv

trešdiena, 2018. gada 7. februāris

RTU Zinātniskās bibliotēkas jubilejas gada noslēgums.

      RTU Zinātniskā bibliotēka ir savas augstskolas vienaudze. Tā dibināta 1862. gadā. 2017. gads bija RTU un Zinātniskās bibliotēkas 155. jubilejas gads. 
     Kā dāvana dzimšanas dienā bibliotēkā tika ieviesti vairāki jauni pakalpojumi - 24h lasītava, vienotais informācijas meklēšanas rīks PRIMO, elektronisko rezervējumu brīvpieejas plaukts, tiešā pāreja no Centrālās bibliotēkas uz Ķīmijas filiālbibliotēku. Tika noorganizēta bijušo darbinieku tikšanās. Ievērību guva izstāde "Tā radās mūsu bibliotēka" Retumu lasītavā. 
Izstāde tika atvērta jubilejas mēnesī oktobrī un būs apskatāma līdz mācību gada beigām.
     Noslēgums un kulminācija bija RTU Zinātniskās bibliotēkas 155 gadu jubilejai veltītā konference "Akadēmiskā bibliotēka studiju un pētniecības atbalstam."
     Konferences laikā akadēmisko bibliotēku kolēģi varēja uzzināt par mūsu bibliotēkas vēsturi, šodienas aktualitātēm,par sadarbību ar fakultātēm un palūkoties nākotnē, piem. prezentācijā par e-mācību grāmatu izdošanu RTU. Bija aicinātas arī LU bibliotēkas kolēģes pastāstīt par novitātēm atvērtajā piekļuvē.  Interesenti varēja apskatīt bibliotēku bibliotēku.
    

Piedāvājam iepazīties ar konferences programmu.
RTU Zinātniskā bibliotēka šodien - Aija Janbicka – Vība,RTU Zinātniskās bibliotēkas direktore.
    Iespiestie bibliotēku katalogi - laikmeta liecinieki - Alīda Zigmunde,RTU Humanitārā institūta asociētā profesore, RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra Vēstures pētniecības un zinātnisko publikāciju nodaļas vadītāja
  • Tā radās mūsu bibliotēka... – Brigita Ālere,RTU Zinātniskās bibliotēkas Retumu lasītavas vadītāja
  • Novitātes atvērtā piekļuvē - Gita Rozenberga, Nacionālās atvērtās piekļuves dienesta konsultante,Ilga Rampāne, Nacionālās atvērtās piekļuves dienesta konsultante

  • RTU Zinātniskās darbības atbalsta sistēma – no publikāciju reģistra līdz atvērtai piekļuvei. Bibliotēkas loma – Maija Neilande,RTU Zinātniskās bibliotēkas nodaļas vadītāja

  • RTU zinātniskās darbības pārvaldība: pētījumu dati un atvērtā piekļuve – Elza Vecpuise, RTU Zinātniskās bibliotēkas datu analītiķis, Zinātņu prorektora dienests

  • RTU e- grāmatu platforma – Anita Vēciņa, RTU Izdevniecības direktore,Nadežda Lorence, RTU Izdevniecības e-izdevumu projektu vadītāja

  • RTU Zinātniskās bibliotēkas sadarbība ar fakultātēm –Mārīte Kirikova, RTU DITF  profesore, Bibliotēkas padomes priekšsēdētāja
Ja vēlaties iepazīties ar prezentāciju saturu, lūdzu rakstiet uz e-pastu sarmite.krauze@rtu.lv.
Bibliotēkas nodaļu darbu atspoguļoja stenda referāti.
 

otrdiena, 2018. gada 30. janvāris

"Rosetta Stone" izmēģinājums līdz 28. februārim


RTU bibliotēka piedāvā izmēģināt interaktīvo digitālo rīku "Rosetta Stone" no EBSCO platformas līdz 2018. gada 28. februārim.
Rosetta Stone piedāvā uzlabot lasīšanas, runāšanas un klausīšanās prasmes 30 dažādās valodās (angļu, spāņu, vācu, franču un citās).

Piekļuve no EBSCO platformas: http://search.ebscohost.com/
Piekļuve ārpus RTU tīkla (ar ORTUS paroli): https://auth.rtu.lv/php/redirect.php?goto=https://search.ebscohost.com

Konsultācijas var saņemt pa tālr. 67089102, e-pasts: uzzinas@rtu.lv

pirmdiena, 2018. gada 8. janvāris

Now Publishers Foundations and Trends® Technology grāmatas IEEE platformā


No 2018. gada 8. līdz 22. janvārim pieejama Now Publishers Foundations and Trends® Technology eBooks Library.  

Now Publishers ir starptautiska izdevniecība, dibināta 2004. gadā. Izdevējs sadarbojas ar IEEE, un savas augstas kvalitātes e-grāmatas piedāvā  IEEE Xplore digitālai bibliotēkai.
Now Publishers Foundations and Trends® Technology eBooks Library ir jauna 418 e-grāmatu kolekcija, kura nodrošina studentiem un pētniekiem uzticamu ievadu jaunajās tēmās inženierzinātnēs un datorzinātnēs. Katrā grāmatā, ko uzrakstījuši nozares pētnieki, piedāvājot sava priekšmeta modernu pārskatu, ir vidēji 150 lappuses.

Grāmatu saraksts (PDF)
Piekļuve: http://ieeexplore.ieee.org/browse/books/title/?refinements=4219130878
Piekļuve ārpus RTU tīkla (ar ORTUS paroli): http://ieeexplore.ieee.org.resursi.rtu.lv/browse/books/title/?refinements=4219130878

Konsultācijas var saņemt pa tālr. 67089102, e-pasts: uzzinas@rtu.lv

trešdiena, 2017. gada 8. novembris

Tā radās mūsu bibliotēka…      11.oktobrī 2017. RTU Zinātniskās bibliotēkas Retumu lasītavā tika atklāta jauna ekspozīcija – “Tā radās mūsu bibliotēka…”. 
Par izstādi un bibliotēkas veidošanos stāsta Retumu lasītavas vadītāja Brigita Ālere. 
     1862.gada vasarā Rīgas Manufaktūras komiteja nodeva Rīgas Politehnikuma bibliotēkai 1048 grāmatas. Rudenī Rīgas Biržas komiteja to papildināja ar 4000 grāmatām, bet Rīgas Tehniskā biedrība ar 2700 grāmatu lielu kolekciju.
     No lielā Biržas komitejas dāvinājuma līdz mūsdienām saglabājusies vien maza daļa – nedaudz vairāk par 30 grāmatām. Visas šīs grāmatas ir aplūkojamas jaunajā ekspozīcijā Retumu lasītavā. Ekspozīciju veido 3 lielas sadaļas – un Biržas komitejas grāmatas – viena no šīm sadaļām.
     Rīgas Biržas komitejas un Rīgas Tehniskās biedrības nodotās grāmatas augstskolas bibliotēkai līdz pat 1912.gadam palika to īpašumā, kaut gan tās bija iekļautas Rīgas Politehnikuma bibliotēkas fondu sarakstos.
      Katrā grāmatā ir ielīme ar grāmatas lietošanas noteikumiem vācu un krievu valodā. Grāmatas lietošanas termiņš ir 4 nedēļas. Ja pēc termiņa beigām 3 dienu laikā grāmatas netiek atdotas bibliotēkā, tad bibliotēkas darbinieks dodas pie lasītāja uz mājām un ir tiesīgs iekasēt kavējuma naudu 0.10 kapeikas par katru eksemplāru.
      Ekspozīcija papildināta ar to gadu Rīgas fotoattēliem.
     No 1869.gada Rīgas Politehnikums un arī bibliotēka ieguva jaunu mājvietu speciāli augstskolai projektētā ēkā Troņmantnieka bulvārī 19 (tagad Raiņa bulv.). Sākās jauns posms augstskolas un bibliotēkas vēsturē. 1896.gadā Rīgas Politehnikums kļuva par valsts augstskolu un ieguva nosaukumu Rīgas Politehniskais institūts.
     Bibliotēkas krājums veidojās gan no atbalstītāju un dibinātāju dāvinājumiem, gan no Rīgas pilsētas birģermeistara Oto Millera dāvinājumiem. Viņš bija arī Rīgas Politehnikuma Padomes  priekšsēdētājs. Daļu grāmatu augstskola nopirka, jo studijas bija par maksu, un daļa no tās tika atvēlēta mācību līdzekļu iegādei. Bijušie un esošie mācībspēki un studenti atbalstīja bibliotēku, dāvinot grāmatas. Grāmatas dāvināja arī pie RPI pastāvošās studentu organizācijas.
    Jau pirmajā , 1862./1863. mācību gadā Rīgas Politehnikuma bibliotēkā bija grāmatas dabaszinātnēs, matemātikā, mehānikā, komercijas, rūpniecības un lauksaimniecības zinātnēs. Līdz šodienai saglabājušās tā laika Rīgas Politehnikuma bibliotēkas grāmatas veido ekspozīcijas otru sadaļu.
      Informāciju par bibliotēkas krājumu var iegūt no iespiestajiem katalogiem. 1872.gadā izdeva pirmo katalogu. Visi iespiestie katalogi ir aplūkojami Retumu lasītavas ekspozīcijā.
       RPI mantinieces Latvijas Augstskolas, vēlāk Latvijas Universitātes bibliotēkas to gadu grāmatas veido ekspozīcijas trešo sadaļu. Te aplūkojamas mācību grāmatas matemātikā, fizikā, ķīmijā, mašīnbūvē, hidromehānikā, arhitektūrā, būvmākslā, rokasgrāmatas inženierzinātnēs, dabaszinātnēs, dažādi leksikoni un valodu vārdnīcas.
       Ekspozīciju papildina gan ļoti seni, gan ne tik seni instrumenti un mērierīces. 19.gs.60.-70. gados Maskavas Švābes mehāniskajās darbnīcās izgatavota astrolābija – instruments, kas parāda galveno debess ķermeņu virzību attiecībā pret zemi. Misiņa metra etalons – izmantots Rīgas triangulācijā 1880.-1882.gadā. Kiprēgelis – optisks ģeodēzisks instruments, ražots Henriha Detmana 1888.gadā izveidotajā Krievu-Baltijas elektrotehniskajā rūpnīcā (VEF priekštece). Šajā rūpnīcā tika izgatavota Rīgas Politehnikuma eletrotehniskās laboratorijas aparatūra, kā arī dažādi padomju laika aparāti, kā piemēram, aritmometrs – grāmatvežu skaitļojamā mašīna u.c. 
       Laipni aicināti apskatīt jauno ekspozīciju! Retumu lasītava atrodas bibliotēkas 5. stāvā Paula Valdena ielā 5. Lasītava atvērta pirmdien, trešdien no plkst. 12:00 - 16:00, otrdien, ceturtdien, piektdien no 10:00 - 14:00. Lai apskatītu izstādi citā laikā, lūdzu zvaniet 67089401 vai jautājiet bibliotekāram.

piektdiena, 2017. gada 20. oktobris

MIT Press "Science & Technology Collection" izmēģinājums

RTU Zinātniskā bibliotēka piedāvā izmēģināt MIT Press (Massachusetts Institute of Technology) žurnālu kolekciju "Science & Technology" (Artificial Life, Computational Linguistics, Evolutionary Computation, Journal of Cognitive Neuroscience, Linguistic Inquiry, Network Neuroscience, Neural Computation, Open Mind: Discoveries in Cognitive Science, Presence: Teleoperators and Virtual Environments).

Adrese: http://www.mitpressjournals.org/action/showPublications → Science & Technology

Kolekcija pieejama visos Centrālās bibliotēkas, filiālbibliotēku, RTU datortīklā reģistrētajos datoros un RTU portālā ORTUS (Bibliotēka → E-resursi) līdz 14.11.2017.
Konsultācijas var saņemt pa tālr. 67089102, e-pasts: uzzinas@rtu.lv

PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA) izmēģinājums


RTU Zinātniskā bibliotēka piedāvā iepazīties ar Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS) e-žurnālu.  
PNAS ir daudznozaru zinātnisks žurnāls: Zemes, atmosfēras un planētu zinātnes, Matemātika, Lietišķā matemātika, Fizika, Ekoloģija, Vides zinātnes, Statistika, Datorzinātnes, Ķīmija, Bioķīmija. Publicē pētījumu ziņojumus, komentārus un pārskatus.
E-žurnāla adrese: http://www.pnas.org/

PNAS pieejams visos Centrālās bibliotēkas, filiālbibliotēku, RTU datortīklā reģistrētajos datoros un RTU portālā ORTUS (Bibliotēka → E-resursi) līdz 14.11.2017.
Konsultācijas var saņemt pa tālr. 67089102, e-pasts: uzzinas@rtu.lv